Cyflwyno Aled Blake, ein Swyddog Polisi a Chyfathrebu newydd

Rydym yn falch iawn o groesawu Aled Blake i dîm Anabledd Dysgu Cymru. Fe wnaethom ofyn i Aled ddweud wrthym amdano’i hun a’i rôl newydd fel Swyddog Polisi a Chyfathrebu. Ymunais ag Anabledd Dysgu Cymru ym mis Tachwedd, gan weithio gyda Sam a Kai ar bolisi a chyfathrebu. Rwyf newydd gwblhau gradd meistr mewn gwleidyddiaeth … Continued

Pam rydyn ni’n mynd i Pride

Rydyn ni yn ymuno â Pride Cymru eleni i ddathlu pobl LHDTC+ yng Nghymru. Rydyn ni hefyd yn mynd oherwydd ein bod yn gwybod na allwn byth gymryd ein hawliau yn ganiataol. Rydyn ni yn poeni’n benodol y gallai pobl ag anabledd dysgu a phobl awtistig sy’n drawsryweddol golli mwy o hawliau. Mae’r erthygl yma … Continued

Mae pobl anabl angen cefnogaeth iechyd meddwl gwell

Rhoddodd Tegan Skyrme, Aelod Senedd Ieuenctid Cymru, araith yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr ym Mae Caerdydd am pa mor anodd y mae’n gallu bod i bobl anabl dderbyn cefnogaeth gyda’u iechyd meddwl. Mae Tegan yn un o ddau o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru sydd yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd gan Anabledd … Continued

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn croesawu yn ofalus y cynllun gweithredu anabledd dysgu newydd gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Gweithredu Strategol Anabledd Dysgu ar gyfer 2022-2026. Mae Grace Krause, swyddog polisi Anabledd Dysgu Cymru yn cyflwyno ein barn ar y cynllun, a ddatblygwyd ar y cyd gyda’r Grŵo Cynghori’r Gweinidog ar Anabledd Dysgu (LMDAG), sydd yn disodli’r Rhaglen Gwella Bywydau. Mae gan y cynllun gweithredu 9 o … Continued

Rhaid i lywodraeth y DU amddiffyn pobl trawsrywiol

Datganiad ar ran Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Anabledd Dysgu Cymru, Mencap Cymru a Supported Loving ar y newidiadau arfaethedig i gynlluniau Llywodraeth y DU i wahardd therapi trosi. Rydym yn drist ac yn siomedig i weld bwriad Llywodraeth y DU i beidio â chynnwys amddiffyniad i bobl trawsrywiol yn ei waharaddiad arfaethedig ar therapi … Continued

Ein gwaith polisi Ionawr-Mawrth 2022

Yn 3 mis cyntaf 2022 ymatebodd Anabledd Dysgu Cymru i 9 gwahanol ymgynghoriad ar amrediad o bynciau. Mae ein holl waith polisi i’w weld ar ein tudalen polisi. Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl gydag anabledd dysgu, i fyw, dysgu a gweithio ynddi. Mae ein hymatebion i ymgynghoriadau … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders