Y newid rydym ei angen – Creu byd gwaith hygyrch

Mae nifer o bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru eisiau bod mewn gwaith cyflogedig ond maen nhw’n cael trafferth i ddarganfodd gweithleoedd addas. Beth sydd angen ei newid i wneud hyn yn bosibl? Ein gwaith ar gyflogaeth Am y 4 blynedd ddiwethaf mae Anabledd Dysgu Cymru wedi bod yn rhan o’r project Engage to Change … Continued

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn ymuno gyda dros 150 o grwpiau yn y DU i bwyso ar y Prif Weinidog i weithredu i sicrhau ein Deddf Hawliau Dynol

I nodi Diwrnod Hawliau Dynol y Byd mae Anabledd Dysgu Cymru, ynghyd â dros 150 o grwpiau ar draws y DU, wedi arwyddo llythyr agored (PDF) i’r Prif Weinidog, Boris Johnson, yn ei herio i sicrhau ein Deddf Hawliau Dynol a diogelu Hawliau Dynol ac atebolrwydd democrataidd. Darllenwch fersiwn hawdd ei ddeall o’r llythyr yma … Continued

Gwneud Cymru yn wlad well i bobl LHDTC+

Mae cryfhau hawliau pobl LHDTC+ yng Nghymru mor bwysig i bobl gydag anableddau dysgu ag y mae i bob un ohonom   Cynllun Gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru Yn Hydref 2021 ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar eu cynllun gweithredu LHDTC+ Mae LHDTC+ yn meddwl lesbiad, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, queer neu gwestiynu ac mae’r plws yn meddwl hunaniaethau … Continued

Roedd 57% o bobl ag anabledd dysgu wedi talu am wasanaeth taliad uniongyrchol nad oeddent yn ei dderbyn

Yr hyn rydym wedi’i ddarganfod am coronafeirws a bywydau pobl ag anabledd dysgu Cam 2 Mae’r erthygl hon yn rhannu’r hyn mae pobl wedi’i ddweud wrthym am sut oedd eu bywydau yn ystod coronafeirws. Mae’n cynnwys risg, brechlynnau, bywydau digidol a mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac effaith gofalu. Cyhoeddwyd 5 o sesiynau … Continued

Fe ddylai ysgol weithio i bob dysgwr

Mae Anabledd Dysgu Cymru a’r  prosiect Engage to Change wedi ymateb i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru ar y newidiadau i’r Cwricwlwm i Gymru. Ym mis Gorffennaf fe wnaethom gynnal grŵp ffccws gyda chyfranogwyr oedd  n rhieni a gofalwyr oedd yn gweithio mewn ysgolion. Fe wnaethom ymateb i’r ymgynghoriad er mwyn rhoi adborth ar sut orau i … Continued

Cloi allan: adroddiad damniol yn datgelu sut y tynnodd pandemig sylw at anghydraddoldebau i bobl anabl yng Nghymru

Mae adroddiad damniol gan y Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl wedi canfod bod anghydraddoldebau presennol wedi arwain at bobl anabl yn cael eu ‘cloi allan’ o gymdeithas yn ystod y pandemig, gyda’u hawliau wedi’u herydu ymhellach. Mae Anabledd Dysgu Cymru yn croesawu cyhoeddi’r adroddiad “Cloi Allan: Rhyddhau bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru y … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders