Pawb

Dyddiad: 09.11.2020 - 20.11.2020
Lleoliad: Online

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2020

Stylised image of a group of people

Eleni bydd ein Cynhadledd Flynyddol ar thema unigrwydd ac arwahanrwydd. Bydd hyn yn rhan o’n sgwrs genedlaethol ar gyfer y flwyddyn 2020/21.

Bydd y digwyddiad:

  • yn archwilio beth yw unigrwydd ac arwahanrwydd
  • yn tynnu sylw at broblemau ac effeithiau unigrwydd ac arwahanrwydd
  • yn arddangos yr hyn sy’n cael ei wneud i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd yng Nghymru.

Rydyn ni am ddathlu gwaith da yn ogystal â chyfleu’r neges bod hon yn broblem ddifrifol i lawer o bobl.

Mae ein cynadleddau blynyddol bob amser yn fywiog a chynhwysol lle mae pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl yn cyfrannu ac yn cymryd rhan yn gyfartal. Ewch i’n tudalen cynhadledd 2019 i weld beth sy’n mynd ymlaen.

Fe fydd pethau ychydig yn wahanol y flwyddyn yma. Dydyn ni ddim yn gwybod pa mor ddiogel fydd hi inni gyfarfod mewn digwyddiadau mawr ym mis Tachwedd ac felly fe fydd y gynhadledd y flwyddyn yma yn cael ei chynnal ar-lein.

Fe fyddwn ni’n cynnal cyfres o ddigwyddiadau bach ar-lein gan ddefnyddio Zoom, Facebook Live a ffrydio byw ar Twitter i roi ffilmiau byr, cyflwyniadau, gweithdai ar-lein, cwisiau a llawer mwy i chi!

Y Cynhadledd

Llanrwst, Gogledd Cymru. 12 Tachwedd 2020

Casnewydd, De Cymru, 19 Tachwedd 2020

Cyn-archebu eich lle nawr

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr