Gwarchod – pa mor glir ydy hi?

Mae pobl ag anabledd dysgu mewn perygl pan na fyddant yn derbyn y wybodaeth gywir mewn fformat maen nhw’n ei ddeall. Mae Anabledd Dysgu Cymru, fel rhan o’r Consortiwm Anabledd Dysgu, wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Mark Drakeford i fynegi pryder cynyddol nad yw Llywodraeth Cymru eto wedi cyhoeddi fersiwn hygyrch o’r llythyr a … Continued

Sut mae pobl yn cadw cysylltiad digidol yn ystod Covid 19?

Pan ddechreuodd cyfyngiadau symud Covid 19 ym mis Mawrth yng Nghymru eleni roedd llawer o bobl yn poeni am beidio â gallu siarad a chysylltu â phobl eraill yn y ffyrdd roedden ni’n gyfarwydd â nhw, o ran eu gwaith a’u bywyd personol. Allgáu digidol Roedd y pryderon hyn yn arbennig o gryf ar gyfer … Continued

Cyflwyno Julie Jones – ein Swyddog Gwybodaeth Hygyrch newydd

Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi croesawu tri pherson newydd i’n tîm staff yn ddiweddar.  Yr wythnos hon, rydyn ni wedi bod yn clywed oddi wrthyn nhw i gyd, ac rydyn ni’n parhau heddiw gyda Julie Jones, sydd wedi ymuno â’n tîm hawdd ei darllen fel ein swyddog gwybodaeth hygyrch newydd. “Dw … Continued

Cyflwyno Taylor Florence, ein Cynorthwyydd Gweinyddol newydd

Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi croesawu tri pherson newydd i’n tîm staff yn ddiweddar.  Yr wythnos hon rydyn ni wedi bod yn clywed oddi wrthyn nhw i gyd, ac rydyn ni’n parhau heddiw gyda Taylor Florence, sydd yn gweithio ar ein timoedd hawdd ei darllen a gweinyddiaeth. “Dw i mor falch … Continued

Cyflwyno Sam Williams, Swyddog Cyfathrebu newydd Engage to Change

Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi croesawu tri pherson newydd i’n tîm staff yn ddiweddar.  Dros y dyddiau nesaf, clywn ni oddi wrthyn nhw i gyd, gan ddechrau heddiw gyda Sam Williams, sydd wedi ailymuno â’n tîm fel Swyddog Cyfathrebu dros Engage to Change. “Dw I’n llawn cyffro wrth fod yn ôl … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders