Pam rydyn ni’n mynd i Pride

Rydyn ni yn ymuno â Pride Cymru eleni i ddathlu pobl LHDTC+ yng Nghymru. Rydyn ni hefyd yn mynd oherwydd ein bod yn gwybod na allwn byth gymryd ein hawliau yn ganiataol. Rydyn ni yn poeni’n benodol y gallai pobl ag anabledd dysgu a phobl awtistig sy’n drawsryweddol golli mwy o hawliau. Mae’r erthygl yma … Continued

Iechyd rhywiol a pherthnasoedd: Hawdd ei Ddeall Cymru a Chwmni Addysg Rhyw i gynhyrchu adnoddau newydd hawdd eu deall

Yn gynharach eleni gofynnodd ein tîm Hawdd ei Ddeall Cymru pa wybodaeth hawdd ei deall oedd ei hangen yng Nghymru, gydag addewid i gynhyrchu adnoddau newydd i lenwi’r bylchau pwysicaf. Gofynnodd mwyafrif yr ymatebion am wybodaeth ynghylch iechyd rhywiol a pherthnasoedd. Yn dilyn hyn, gall Hawdd ei Ddeall Cymru gyhoeddi y byddant yn gweithio gyda … Continued

Stori Cysylltu Bywydau Catherine: Y ffordd i annibyniaeth

Mae Catherine Watchorn wedi bod yn byw gyda’i gofalwr Cysylltu Bywydau Liz a’i theulu yng Ngogledd Cymru ers dros 14 mlynedd. Bu i Sam Williams, Rheolwr Polisïau a Chyfathrebu Anabledd Dysgu Cymru, gwrdd â Catherine i sgwrsio am sut y llwyddodd Cysylltu Bywydau i’w helpu i wella ei hannibyniaeth a’i swydd fel llysgennad ar gyfer … Continued

Canllaw hawdd ei ddeall i’r prawf rhybuddion brys ar 23 Ebrill 2023

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi cynhyrchu canllaw hawdd ei ddeall i’r System Rhybuddion Brys sy’n cael ei brofi ddydd Sul 23 Ebrill am 3pm. Cyflwynwyd y System Rhybuddion Brys gan Lywodraeth y DU i anfon negeseuon brys yn rhybuddio’r cyhoedd am sefyllfaoedd sy’n peryglu bywyd fel llifogydd neu danau gwyllt. Mae systemau tebyg yn cael eu … Continued

Cyflwyno Michael Allcock

Rydym yn falch o gyflwyno tri aelod newydd o’n tîm staff yn Anabledd Dysgu Cymru: Rhian McDonnell (Swyddog Cyfathrebiadau Hygyrch), Iwan Good (Cydlynnydd Aelodaeth, Dogwyddiadau ac Ymgysylltu), a Nicola Alsept (Gweinyddydd Cyllid). Fe wnaethom ofyn i Michael, Rhian, Iwan a Nicola ddweud wrthym ni amdanyn nhw eu hunain a’u rolau yn Anabledd Dysgu Cymru. Rydych … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders