Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Gwasanaeth Awtistiaeth

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i gefnogaeth wedi’i ganoli ar y person ar gyfer pobl awtistig Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Gwasanaeth Awtistiaeth.  Rydym yn ymateb gydag aelodau eraill y Consortiwm Anabledd Dysgu (Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan … Continued

Mae Trafnidiaeth Cyhoeddus yng Nghymru yn gyffredinol yn anhygyrch i Bobl Anabl yng Nghymru yn ôl adroddiad EHRC

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi rhyddhau canlyniadau astudiaeth ar drafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru a darganfu problemau mawr i bobl anabl a phobl oedrannus yng Nghymru Mae’r adroddiad Trafnidiaeth Cyhoeddus Hygyrch i bobl anabl a hŷn yng Nghymru  a gyhoeddwyd ar 1 Rhagfyr 2020 yn darganfod nad oedd ystyriaethau cydraddoldeb i bobl anabl a … Continued

Teyrnged i Sam Jenkins

Bu farw ein cydweithiwr a’n ffrind Sam Jenkins ar 1 Rhagfyr 2020. Fe fydd ei holl gydweithwyr a’i ffrindiau o Anabledd Dysgu Cymru yn colli Sam am y cyfan a roddodd inni dros y blynyddoedd. Dechreuodd Sam weithio yn Anabledd Dysgu Cymru dros 13 mlynedd yn ôl a sefydlodd ei hun yn gyflym fel aelod … Continued

Adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu i alluogi rhywun sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yng Nghymru i wirio a ydyn nhw mewn mwy o berygl o effeithiau difrifol y coronavirus. Mae’r adnodd yn gadael i chi ystyried eich ffactorau risg personol ac yn awgrymu gweithrediadau all eich helpu i … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders